Následující materiál vznikl v rámci projektu „Průmysl 4.0 – INTRO 4.0“, který je financován ze zdrojů Evropské unie. Jeho cílem je představit Průmyslu 4.0. v evropském kontextu. Obsah výukových materiálů slouží jako zdroj nejdůležitější informací o Průmyslu 4.0 určený učitelům (odborného vzdělání a přípravy a vysokých škol), vzdělávacím zařízením, zaměstnavatelům, zaměstnancům, široké veřejnosti a osobám podílejících se na nových inovačních přístupech. Uvedené informace vycházejí ze zprávy „Současného stavu Průmyslu 4.0“ a ze „Souhrnné zprávy odborných rozhovorů/dotazníků a specifického výzkumu ve zpracovatelském průmyslu“, na jejichž tvorbě se podíleli všichni uvedení partneři projektu.

OSNOVA KURZU

Obsah a cíle studia PODROBNOSTI
Úvod PODROBNOSTI
Co znamená ICT? PODROBNOSTI
K čemu slouží ICT? PODROBNOSTI
Osvědčené postupy PODROBNOSTI
Přínos pro společnosti PODROBNOSTI
Budoucí uplatnění PODROBNOSTI
Pokročilý obsah PODROBNOSTI
Vzdělávání PODROBNOSTI
Literatura a osobní přínos PODROBNOSTI

© intro40.eu

Setup Menus in Admin Panel